• bein som går langs striper på veien
Slagpasienter2017-10-17T10:44:03+00:00

Project Description

Slagpasienter

Hjerneslag er en fellesbetegnelse på sykdomstilstander som kommer av plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjon til hjernen. Man skiller mellom hjerneinfarkt som kommer av nedsatt blodtilførsel eller hjerneblødning.

 

Slagpasienter er en meget sammensatt gruppe og rammes ulikt etter hvilken del av hjernen og hvor i hjernen som rammes. Etter undersøkelse vil jeg instruere pasienten i et egentreningsprogram med styrkeøvelser som vil bedre funksjonen i det daglige. Her vil pasientens egne ønsker være avgjørende ift. fokusområde. Dersom pasienten trenger oppfølging av trening grunnet sterkt nedsatt funksjon, kan dette tilbys. Slagpasienter kan ofte få økt muskelspenninger på rammede side, og for å hindre forkortelse av muskulatur vil det i behandlingen kunne være aktuelt å spenne ut denne muskulaturen.

 

Her vil det være fint om pasienten tar med seg treningstøy.