• To menn som løper med solen som bakgrunn.

Fysisk aktivitet, et livsnødvendig gode!

Svart/hvitt kan man si at de som ikke har tid til å trene, før eller senere må ta seg tid til sykdom/skader. Dette er også dokumentert i forskningen vedrørende sykdommer (1). Mennesket er ikke designet for å sitte på en kontorstol hele tiden. De siste 50-100 årene har den teknologiske utviklingen medført at det ikke lenger er nødvendig å være så fysisk aktiv (1). Dette kan også være med på å forklare den stadig økende frekvensen av livsstilssykdommene som er i de industrialiserte landene i dag. Sykdommer som diabetes, kardiovaskulære sykdommer (f. eks hjerneslag), og kreft er eksempler på sykdommer som har økt i frekvens i takt med den synkende fysiske aktiviteten (1).

Det er liten tvil om at inaktivitet kanskje er den største faktoren for livsstilssykdommer. Det er også økende evidens for at fysisk inaktivitet både akutt og over tid påvirker metabolisme (stoffskifte), kretsløp, muskler og knokler i negativ retning (1). Derfor vil det å holde seg fysisk aktiv kunne være den viktigste investeringen du kan gjøre for å opprettholde helsen din. Hvor mye og hvor hardt du kan trene avhenger av en rekke faktorer. Sykdommer, tidligere treningsgrunnlag og alder er faktorer som en bør ta hensyn til ved trening. Aller best er det å konferere med fysioterapeut, ift. Å sette opp et treningsopplegg som passer akkurat deg i din situasjon. Det handler ikke om å trene mest mulig, men å trene riktig.

Kilde;

Lund H, Bjørnlund IB, Sjoberg N E. Basisbog i fysioterapi. København : Munksgaard Danmark; 2010

2017-10-31T11:25:33+00:00oktober 31st, 2017|0 Comments